Prohlášení o ochraně osobních údajů Bapacho – váš místní pekař online – iniciativa skupiny Royal Zeelandia Group

– společnost Zeelandia respektuje soukromí všech uživatelů jejích webových stránek a pečlivě nakládá s vašimi osobními údaji –

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů Bapacho – váš místní pekař online – iniciativa skupiny Royal Zeelandia Group

 

– společnost Zeelandia respektuje soukromí všech uživatelů jejích webových stránek a pečlivě nakládá s vašimi osobními údaji –

 

 1. ÚVOD

 

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů Bapacho pro údaje o spotřebitelích a zákaznících, pokud se tyto informace týkají fyzické osoby. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů společností Royal Zeelandia Group BV a jejími společnostmi ve skupině (dále jen „Zeelandia“, „my“ nebo „nás“). Zeelandia je společnost provozující platformu Bapacho.

 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, kdo jsme, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, jak můžete uplatnit svá práva na soukromí a všechny další informace, které se vás mohou týkat. 

 

Snažili jsme se, abychom vám poskytli veškeré informace v jasném a čitelném formátu. Máte-li však po přečtení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy ohledně toho, jak vaše osobní údaje používáme, můžete nás samozřejmě vždy kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.  

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může časem změnit.  Nejaktuálnější prohlášení o ochraně osobních údajů je zveřejněno na našem webu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od doby, kdy byla platforma Bapacho v červnu 2020 spuštěna. Poslední změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů byly provedeny 28. srpna 2020.

 

 1. NA CO SE TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZTAHUJE? 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů spotřebitelů a zákazníků a dalších osob prostřednictvím systému Bapacho společností Zeelandia, kde si můžete objednat produkty v místním obchodě. Společnost Zeelandia provozuje tuto platformu na podporu místních pekáren, cukráren a prodejen čokolády, což vede ke jménu Bapacho (Bakeries, Pastry a Chocolate). Při objednávání produktu prostřednictvím platformy Bapacho objednáváte přímo v místním obchodě. Proto bude provozovatel místního obchodu („obchodník“) zpracovávat také vaše osobní údaje, aby mohl vyřídit vaši objednávku. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů obchodníkem, ale na zpracování osobních údajů společností Zeelandia za účelem provozování této platformy. Zeelandia vaše údaje neprodává

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nezabývá zpracováním osobních údajů žadatelů nebo zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovním vztahem se společností Zeelandia.

 

 1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Zpracovatelem všech osobních údajů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahuje, je společnost Zeelandia.  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádí, jaké osobní údaje jsou společností Zeelandia shromažďovány a používány (tzv. „zpracovávány“) a za jakým účelem a kterým osobám nebo subjektům budou údaje poskytovány nebo mohou být poskytovány. Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, neváhejte nás kontaktovat. Vážíme si vašeho soukromí a vaše osobní údaje jsou ve společnosti Zeelandia v bezpečí.

 

 1. PRO KTERÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

 

(a) Pro uzavírání a plnění smluv  

Pokud jste zakoupili produkt od našich obchodníků jako zákazník, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro administrativní účely, abychom zajistili, že obchodník může zasílat faktury a vy můžete provést platbu.  Vaše osobní údaje také používáme, abychom obchodníkovi umožnili dodávat, přijímat a spravovat produkty. 

 

Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a emailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, informace o platbách a úvěrech, historie objednávek a další údaje uložené v naší zákaznické databázi, pokud jste je přidali do vašeho účtu (viz také účel „e“). Jinak zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, pouze během procesu objednávání.

 

Pokud se rozhodnete pro vyzvednutí zásilky, je možné k uzavření smlouvy prostřednictvím systému Bapacho poskytnout pouze vaši emailovou adresu a kontaktní informace, a pokud chcete, můžete provést platbu u obchodníka.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Bez poskytnutí informací není možné objednávky přes systém Bapacho zadávat.

 

(b) Pro řízení vztahů a marketing  

Informace uložené v naší zákaznické databázi používáme k zasílání vhodných nabídek a zpravodajů (pokud jste se zaregistrovali k odběru našeho zpravodaje), jakož i k provádění správy účtu.  Vaše osobní údaje také používáme pro vývoj, provádění a analýzu průzkumů trhu a marketingových strategií, abychom našim obchodníkům pomohli zlepšit jejich online služby pro vás. Nikdy neprodáváme vaše údaje třetím stranám a všechny osobní údaje zpracované za tímto účelem budou použity pouze pro marketingové aktivity společnosti Zeelandia a ve prospěch obchodníků. 

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a emailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, platební údaje a historie objednávek.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněného zájmu Zeelandia a obchodníků, kteří prodávají své produkty prostřednictvím naší platformy. Můžeme také požádat o váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pro marketingové účely, například při přihlášení k odběru novinek.

 

c) Pro organizační analýzu, zlepšení platformy a rozvoj a podávání zpráv

Ve společnosti Zeelandia zpracováváme vaše osobní údaje při přípravě a provádění manažerských zpráv a analýz.  Shromážděné osobní údaje používáme k vytváření zpráv o řízení a k analýze podnikání, které probíhá přes platformu, abychom našim obchodníkům poskytli cenné informace o tom, jak se platforma používá. Kromě toho můžeme provádět průzkumy mezi zákazníky, abychom se dozvěděli více o vašich názorech a míněních. Vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vykazování v rámci fúzí, akvizic a odprodejů a za účelem správy takových transakcí.

 

Za tímto účelem anonymizujeme vaše osobní údaje, například jak používáte platformu, co objednáváte a co si myslíte o platformě a produktech, například na základě informací, které poskytnete při odpovědi na naše průzkumy. Kromě toho používáme agregované osobní údaje k analýze chování zákazníků a k přizpůsobení platformy, abychom zajistili, že je relevantní pro zákazníky našich obchodníků. To znamená, že analyzujeme, jak často čtete naše informační bulletiny, jak často navštěvujete systém Bapacho, na které stránky kliknete a jaké zboží prostřednictvím systému Bapacho zakoupíte.

 

Za tímto účelem můžeme zpracovat vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a emailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, informace o platbě a úvěru a korespondenci s námi. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jste zadali do platformy, nebo které byly generovány funkcemi, které jste použili v platformě, a technické údaje z vašeho zařízení, jako je vaše IP adresa, stránky, které jste navštívili v systému Bapacho, vaše kliknutí a chování při surfování a délka vaší relace.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněného zájmu společnosti Zeelandia a obchodníků, kteří prodávají své výrobky prostřednictvím naší platformy, abychom mohli dále vylepšovat platformu Bapacho a výrobky, které se na ní prodávají.

 

(d) Pro poskytnutí funkcionalit našich webových stránek a jejich technickou a funkční správu 

Pokud používáte naši platformu, zpracováváme technická data, abychom vám mohli nabídnout funkcionality naší platformy a umožnili správcům naší platformy spravovat a zlepšovat její výkon.  Pokud zadáte údaje na naší platformě, například vytvořením účtu nebo zanecháním informací za účelem získání relevantních informací, zpracováváme tyto údaje, abychom vám poskytli požadované informace.

 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme, abychom vám umožnili údaje uložit (například předplatné čerstvě upečených výrobků).

 

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na naší platformě nebo které jsou generovány funkcemi, které jste v naší platformě použili, a technickými údaji z vašeho zařízení, jako je vaše IP adresa, internetový prohlížeč, který používáte, stránky, které jste navštívili na naší platformě, vaše chování při klikání a surfování a délku vaší návštěvy.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněného zájmu společnosti Zeelandia a obchodníků, kteří prodávají své výrobky prostřednictvím naší platformy, abychom mohli funkčnost naší platformy dále vylepšovat.

 

(e) Pro správu účtu a zajištění důvěrnosti a bezpečnosti vašich nákupů, pokud si u nás otevřete účet Bapacho  

Pokud se rozhodnete u nás zaregistrovat, musíte poskytnout osobní údaje, abychom vám mohli osobní účet vytvořit. Po vytvoření účtu vám zašleme vaše osobní přihlašovací údaje.  Tyto osobní údaje nám umožňují spravovat váš účet a umožňují nám zajistit důvěrnost a zachovat bezpečnost vašich nákupů.  Například vám můžeme změnit heslo.  Nemůžeme si však vaše heslo zobrazit.

 

K vytvoření účtu potřebujeme pouze vaši emailovou adresu. Poté je jen na vás, jaké informace chcete sdílet, například vaši adresu, titul, telefonní číslo, pohlaví a datum narození, jakékoli další informace, které jste do svého účtu přidali, vaše přihlašovací údaje (včetně vašeho hesla), zobrazovaný název, vaše role, podrobnosti o vašich nákupech a platební údaje.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, vašeho souhlasu, a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, legitimního zájmu společnosti Zeelandia a zájmu vašeho, aby byla platforma udržena v bezpečí a předešlo se škodlivému chování. 

 

(f) Pro umožnění spojení s námi (např. prostřednictvím sociálních médií)  

Jsme aktivní na platformách sociálních médií, jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram. Když nás kontaktujete prostřednictvím sociálních médií, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a reagovat na vaše zprávy.

 

Poskytujeme vám naši emailovou adresu, abyste nám mohli zaslat zpětnou vazbu a navrhovaná vylepšení, jakož i podrobnosti o našich sociálních médiích.  Když na naší platformě kliknete na jednu z odpovídajících ikon (Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram), přeneseme vás na web nebo aplikaci příslušné třetí strany.

 

Za tímto účelem zpracováváme komunikační kanál, který jste se rozhodli použít pro spojení s námi, a osobní údaje, které nám poskytnete. To zahrnuje vaše (uživatelské) jméno, adresu, emailovou adresu a osobní údaje, které jste do zprávy zahrnuli. Když navíc kliknete na jedno ze zobrazených tlačítek, může příslušná třetí strana do vašeho zařízení umístit soubory cookie. Další informace naleznete v prohlášení o souborech cookie této třetí strany.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněného zájmu společnosti Zeelandia na spojení s uživateli platformy a dalšími jednotlivci, kteří se chtějí se společností Zeelandia spojit.

 

(g) Odpovědět na všechny vaše otázky týkající se platformy Bapacho

Pokud se s námi spojíte přes support@bapacho.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na platformě, použijeme vaše osobní údaje k reakci a zodpovězení vašeho dotazu ohledně platformy Bapacho. Za tímto účelem zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi, vaši otázku a všechny další osobní údaje, které jsou nezbytné k zodpovězení vaší otázky.

 

Pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře na naší stránce podpory, vaše údaje budou z našich systémů odstraněny po dvou letech od posledního kontaktu.  Pokud jste nás kontaktovali na adrese support@bapacho.cz, vaše údaje budou uchovány po dobu dvou let po posledním kontaktu.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněného zájmu společnosti Zeelandia a uživatelů platformy Bapacho na včasném zodpovězení všech otázek.

 

(h) Pro dodržování zákona  

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vyhověli zákonům a předpisům.  Mohlo by se jednat například o situaci, na kterou se vztahují povinnosti týkající se daní nebo obchodního jednání. Abychom vyhověli příslušným zákonům a nařízením, možná budeme muset sdělit vaše osobní údaje vládním institucím nebo dohledovým orgánům.

 

Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je vaše adresa a emailová adresa, osobní údaje, jako je vaše jméno a datum narození, platební údaje, historie plateb a objednávek a vaše obchodní komora a podrobnosti o DPH a daňové údaje.

 

 1. COOKIES

Informace shromažďujeme také pomocí souborů cookies.  Cookies jsou malé soubory informací, které ukládají a načítají informace o vaší návštěvě této webové stránky. Používáme cookies, abychom vylepšili naši platformu a zajistili, že vše funguje správně. Ve společnosti Zeelandia se o vaše osobní údaje staráme. Nepoužíváme proto tzv. „sledovací“ cookies, které zpracovávají vaše osobní údaje. Jediné soubory cookie, které používáme, jsou funkční soubory cookie a analytické soubory cookie, které jsme omezili na agregovaná data používaná pouze pro statistické účely společnosti Zeelandia a našich obchodníků. Analytické soubory cookie k získání vašich osobních údajů tedy nepoužíváme.

 

 1. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM? 

 

6.1 Přístup k vašim osobním údajům v Zeelandia

Jako globální organizace shromažďujeme údaje, které mohou být přenášeny mezinárodně v celé naší celosvětové organizaci. Vaše osobní údaje mohou být vyměňovány v rámci skupiny Zeelandia, je-li to nezbytné k plnění příslušných účelů, a pouze zaměstnanci, pro které je přístup k osobním údajům nezbytný pro výkon jejich práce. Vaše údaje si vyměňujeme pro administrativními účely, abychom mohli mít úplný přehled o vašich kontaktech se skupinou Zeelandia.  Vaše údaje můžeme také vyměnit, abychom vám mohli nabídnout kompletní balíček služeb a produktů.

 

Zeelandia má autorizační strukturu. Naši zaměstnanci jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům pouze v míře nezbytné k plnění příslušných účelů a k výkonu jejich práce.

 

6.2 Přístup třetích osob k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup následující třetí strany, pokud je to relevantní pro poskytování jejich produktů nebo služeb pro nás:

 

 • Váš místní obchodník, aby zpracoval vaši objednávku.
 • TransIP, který je naším poskytovatelem webových služeb.
 • Stripe, který je poskytovatelem platebních služeb.*

 

* Upozorňujeme, že Stripe bude poskytovat služby ze systémů umístěných ve Spojených státech nebo jiných zemích mimo Evropu, protože Stripe sídlí v USA. Pokud se tedy rozhodnete platit za produkty online platbou, je možné, že vaše platební údaje mohou být společností Stripe přeneseny, zpracovány a uloženy mimo Evropu a mohou podléhat zveřejnění, jak to vyžadují příslušné zákony. Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Stripe.

 

Pokud je třetím stranám umožněn přístup k vašim osobním údajům, přijmeme požadovaná smluvní, technická a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytné míře.  Třetí strany budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s platnými zákony.

 

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány příjemci v zemi, která nezajišťuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme opatření k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly náležitě chráněny, například využitím standardních smluvních ustanovení EU ve vztahu k těmto příjemcům.

 

V ostatních případech vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám nebudou, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

 

6.3 Použití vašich osobních údajů zpracovateli údajů

Pokud třetí strana zpracovává vaše osobní údaje výhradně podle pokynů společnosti Zeelandia, jedná jako zpracovatel údajů.  S takovým zpracovatelem údajů uzavíráme dohodu o zpracování osobních údajů.  V této smlouvě zahrnujeme povinnosti zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovány zpracovatelem údajů výhradně za účelem poskytování služeb pro nás.

 

 1. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ? 

Pro zajištění důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů přijala společnost Zeelandia přiměřená ochranná opatření. Zavedli jsme vhodná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením, změnou, neoprávněným vyzrazením nebo přístupem, jakož i všemi dalšími formami nezákonného zpracování (včetně, mimo jiné, zbytečného shromažďování) nebo další zpracování.  Příkladem jsou zásady zabezpečení IT, školení zaměstnanců a zabezpečené servery. Vaše osobní údaje jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru. Toto nemusí platit pro Stripe, našeho poskytovatele platebních služeb, jak je vysvětleno v odstavci 6.2.

 

 1. JAK DLOUHO JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budou odstraněny nebo anonymizovány, pokud již nebudou nutné pro účely, pro které jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Dokud máte aktivní účet, budou informace připojené k vašemu účtu uloženy v naší databázi. Informace o vaší objednávce budou uloženy maximálně dva roky po zadání objednávky. Údaje, které jsou výslovně použity během propagace nebo loterie, budou po období propagace nebo loterie anonymizovány.

 

 1. JAK MŮŽETE VYKONÁVAT PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Máte právo požádat o přístup k přehledu svých osobních údajů a za určitých podmínek o opravu nebo o výmaz osobních údajů. Kromě toho můžete mít také právo na omezení zpracování týkající se vašich osobních údajů, právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost dat. 

 

Chcete-li se dovolávat svého práva na přístup, opravu a/nebo výmaz osobních údajů, svého práva na omezení zpracování a/nebo svého práva namítat proti zpracování a dovolávat se svého práva na přenositelnost dat, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nezapomeňte, že můžeme požádat o další informace k ověření vaší identity. 

 

Pokud jste udělili souhlas k určitému účelu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Mějte na paměti, že odvolání nemá zpětný účinek. Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů ve spodní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo v případě zpravodajů, odhlášením tlačítka v každém e-mailu.

 

 1. MÁTE OTÁZKY NEBO STÍŽNOSTI? 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nejprve náš tým pro ochranu soukromí prostřednictvím support@bapacho.cz. Vaše otázka nebo stížnost bude poté v případě potřeby vyřízena místní pobočce Zeelandia ve vaší zemi nebo regionu. Máte-li dotazy ohledně objednaných produktů, obraťte se na místní obchod. 

 

Pokud budete mít stále dojem, že vaše žádost nebo stížnost u nás nebyla uspokojivě vyřešena, máte právo podat stížnost místnímu dozorovému úřadu na ochranu osobních údajů. Na místní dozorový úřad na ochranu osobních údajů se obraťte prostřednictvím kontaktních údajů na jejich webových stránkách.

 

V zájmu optimalizace vaší zkušenosti s Bapacho používáme cookies. Přečtěte i naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde najdete více informací